Text Size

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ)

Το ΕΠΠΑΙΚ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις  σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στους σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) Θεωρητικά Μαθήματα,  σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας  και σε Πτυχιακή Εργασία.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο εξαμήνων.

Τα μαθήματα διδάσκονται απογευματινές ώρες 16:00- 20:30 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

«Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο σπουδαστής πραγματοποίησε παρουσίες στο μάθημα αυτό που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται στο πρόγραμμα».